Meniu Închide

Inscrierea la cursurile de formare din programul GEST-URGENT

Pentru inscriere, la cursuri este necesar sa trimiteti, dosarul cu acte pe adresa postala a  Spitalului Clinic Filantropia. Nu uitati sa mentionati pe plic, data sesiunii la care doriti sa participati si sa-i  anuntati  si pe colegii dumneavoastra sa se inscrie pentru a beneficia de instruire in echipa.

Sectiunea înscriere pentru activitatea de formare

Având în vedere gradul înalt de specificitate al cursurilor selecția și recrutarea candidaților se va face în concordanță cu pregătirea și specializarea fiecăruia. Procedura de selecție a grupului țintă pentru activitatea de formare profesională prin simulare medicală este în concordanță cu principiul egalității de șanse și non-discriminării și include toate condițiile de eligibilitate din Ghidul solicitantului condiții specifice ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.

Condițiile obligatorii pentru grupul ţintă

 1. Personalul medical să fie angajat într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală)
 2. Personalul medical să fie implicat în implementarea programului prioritar de sănătate: sănătatea femeii și a copilului la nivel național, regional, județean și local.

Evaluarea și selecția grupului țintă se realizează pe baza documentelor din dosarul de înscriere și a criteriilor de evaluare specificate în Procedura de selecție a grupului țintă pentru activitatea de formare profesională prin simulare medicală;

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului la activitatea de formare

 • Este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Are disponibilitatea de a participa la activitaţile din proiect
 • Este angajat în sectorul sanitar public (medic sau asistent medical)
 • Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învaţamânt, după cum urmează:

Medici: diplomă de licență doctor medic, document care atestă calitatea de rezident/specialist/primar în una dintre specialitățile: obstetrică-ginecologie, neonatologie, anestezie și terapie intensivă, medicină de urgență

Moașe:  diplomă de licenţă de moaşă sau diplomă/certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie

 • Completează și trimite  toate documentele din continutul Dosarului de înscriere.

Pregateste Conținutul dosarului

 1. Carte de identitate valabilă – copie
 2. Adeverința de la locul de muncă (se specifica unitatea sanitară, vechimea totală în muncă) – original
 3. Diploma de studii (ultima diploma obtinuta în sistemul de învatamânt) – copie
 4. Document care atestă nivelul specializării (medic primar/ specialist/ rezident) – copie
 5. Certificat de naștere – copie
 6. Certificatul de căsătorie /hotarâre judecătorească de divorț (dacă este cazul) – copie
 7. Cerere de înscriere (Anexa 1)
 8. Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa nr.2) ( Se va completa in prima zi de curs.)
 9. Angajament de disponibilitate (Anexa 3)
 10. Declarație de consimțământ (Anexa 4)
 11. Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 5)
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă cu albastru. Documentele scanate și încărcate pe platformă vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de candidat.
 • Dosarul într-un exemplar original, va fi depus în formă fizică în momentul participării la curs.

Criteriul de selectie a dosarelor care respectă toate cerințele de eligibilitate este „primul venit – primul servit”.

Cererile venite din partea persoanelor cu dizabilități sau unei minorități naționale vor fi luate în considerare cu prioritate.

Numărul maxim de persoane angajate într-o unitate medicală localizată în regiunea București – Ilfov care vor fi selectate în  grupul țintă este de maxim 10 persoane/ unitate medicală.