Meniu Închide

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 

      Imbunătățirea nivelului de compețente al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul prioritar de sănătate “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal”, prin: derularea unui program de formare specifică “Formarea prin simulare medicală în scopul gestionării marilor urgențe din sarcină și naștere – GEST-URGENT”, pentru 440 de profesioniști din sectorul medical din domeniul “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal”, asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării prin actualizarea programelor existente și participarea la schimburi de experiență/schimburi de bune practici în domeniile prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate în domeniul asistenței medicale.

OBIECTIVE SPECIFICE

O1. Imbunătățirea nivelului de cunoștințe teoretice și practice prin activități de sprijinire a creșterii capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programului prioritar “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal” prin furnizarea de programe de formare specifică pentru 440 de profesioniști din sectorul medical, respectiv 352 de medici și 88 de moașe

O2. Asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării furnizate prin actualizarea programelor de formare și ghidurilor de practică, concretizată în :

1 programă de formare actualizată

publicarea unui tratat – volum despre urgențe obstetricale intrapartum într-un număr de 600 exemplare, care va include elemente și standarde aferente strategiilor naționale și europene în domeniul “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal”.

O3. Consolidarea și abordarea integrată, de înalt nivel calitativ, a metodelor de lucru  și creșterea gradului de implicare a specialiștilor români în inițiativele europene de schimb de informații în domeniul “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal” prin participarea a 21 de persoane din grupul țintă la activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență în state membre ale Uniunii Europene, concretizate în cursuri

O4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, prin utilizarea de metode și instrumente de inovare socială în cadrul a 44 de sesiuni de formare, diseminarea către cel puțin 440 de profesioniști din sectorul medical a noțiunilor și principiilor aferente nediscriminării și egalității de șanse ca parte a progamelor de formare, ghidurilor și manualelor de practică, concretizate în capitole distincte și exemple de bune practici, și educarea pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1.1  Derularea programului de formare profesională specifică prin simulare medicală, în scopul gestionării marilor urgențe din sarcină și naștere, pentru 440 persoane din instituțiile publice  352 de medici și 88 de moașe, din cele 8 regiuni de dezvoltare, implicați în domeniul prioritar de sănătate mortalitate infantilă și risc de deces neonatal

A1.2 Actualizarea programelor existente și a ghidurilor de practică, respectiv a procedurilor în domeniul mortalitate infantilă și risc de deces neonatal, prin realizarea de activități de documentare și identificarea tematicilor de noutate la nivel european și internațional, în vederea publicării unui volum care să includă tematici noi, care nu au fost abordate până în prezent

A2.1 Participarea a 21 de persoane din grupul țintă la schimburi de experiență/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale

IMPACTUL PROIECTULUI ȘI BENEFICIILE

Proiectul utilizează simularea medicală ca metodă inovativă de formare, având în vedere avantajele multiple pe care aceasta le oferă:

 • creșterea numărului persoanelor formate într-o perioadă scurtă de timp;
 • creșterea performanței individuale a participanților, medici și moașe;
 • îmbunătățirea calității muncii în echipă;
 • diminuarea riscului incidentelor și/sau al complicațiilor care pot apărea asociate actului medical
 • reducerea numărului cazurilor de malpraxis.

SCOPUL PROGRAMULUI DE FORMARE ȘI IMPACTUL ACESTUIA

 • Sa faciliteze cunoașterea, creșterea abilităților clinice și a celor de comunicare între membrii echipei;
 • Să reducă timpul de intervenție într-o urgență medicală;
 • Să implementeze Ghidurile clinice naționale de obstetrică ginecologie;
 • Să crească siguranța pacienților (mamă și copil nou-născut);
 • Să promoveze simularea medicală ca o modalitate eficientă și adecvată de formare profesională.

Dr. Anca Panaitescu - Manager Proiect GEST-URGENT

GRUPUL TINTA

Grupul țintă este grupul de persoane cărora li se adresează direct acest proiect, anume specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale – Personal din instituții publice implicat în implementarea programului prioritare de sănătate: “Sanătatea femeii și copilului. 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal”

Structura grupului țintă: 352 medici și 88 moașe

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, 90% din totalul grupului țintă trebuie să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și 10% din totalul grupului țintă trebuie să fie localizat în regiunea dezvoltată –București-Ilfov. Astfel, totalul grupului țintă provenit din regiunile mai puțin dezvoltate este de 396 persoane și totalul grupului țintă din regiunea București-Ilfov este de 44 persoane.

Principalele rezultate preconizate

 • 440 de persoane din instițutiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate mortalitate infantilă și risc de deces neonatal beneficiază de formare pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe
 • 440 persoane din instituțiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate certificate ca urmare a îmbunătățirii nivelului de cunoștințe
 • 1 programă de formare, comună pentru medici și moașe, actualizată în domeniul mortalitate infantilă și risc de deces neonatal – mari urgențe obstetricale
 • 2 programe de formare acreditate la nivel național, pentru medici, respectiv moașe
 • 1 tratat teoretic publicat în 600 de exemplare
 • 21 de persoane din instituțiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate mortalitate infantilă și risc de deces neonatal care participă la schimburi de experiență în străinătate și sunt certificate