Meniu Închide

Politica de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Spitalul Clinic Filantropia București, cu sediul în b-dul Ion Mihalache nr 11, sector 1, cod fiscal 4532388, telefon/fax 021/318.89.30, adresa email office@spitalulfilantropia.ro și office@gest-urgent.ro, adrese web https://www.spitalulfilantropia.ro și https://gest-urgent.ro, vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în scopul derulării proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). Ne propunem să protejăm datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră prin corspondență sau prin intermediul site-ului https://gest-urgent.ro și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. Instituția noastră înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce vă prelucrăm datele. În condițiile modificării legislației această informare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm Dorim să vă informăm că vom colecta date personale transmise prin intermediul site-ului nostru https://gest-urgent.ro, prin e-mail la adresa office@gest-urgent.ro sau prin poștă după cum urmează:
 1. Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră de înscriere la cursurile de formare prin Programul Operațional Capital Uman.
Pentru completarea dosarului de înscriere sunt necesare următoarele informații: date din cartea de identitate (nume, prenume, numărul și seria actului, CNP, adresă, emitent), locul de reședință, adresă de e-mail, număr de telefon, date din certificatul de naștere, din certificatul de căsătorie sau hotărârea judecătorească, după caz, despre studiile absolvite, nivelul de pregătire, formarea profesională, locul de muncă, profesia, localizarea geografică și alte informații conform anexelor pe care le puteți descărca de pe site – pagina “ Calendar Cursuri”
 1. Pentru transmiterea documentelor scanate pe platforma existentă pe site, unde sunt necesare următoarele informații: nume, prenume, spital angajator, adresă e-mail și telefon.
 2. Pentru transmiterea diverselor mesaje, exprimarea anumitor opinii sau solicitarea unor informații prin intermediul paginii de contact existentă pe site-ul nostru https://gest-urgent.ro/contact/ , sunteți de acord să furnizați numele, prenumele, telefonul și adresa de e-mail.
 3. În momentul accesării paginii noastre web prin intermediul fișierelor cookie.
La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de catre browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs., Aceste informatii sunt stocate temporar în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicației, evaluarea siguranței și stabilității sistemului. Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe terminalul dvs. (tableta, laptop, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitați pagina de web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastra nu conține viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii de web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.   Scopul și baza legală a prelucrărilor Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul susținerii proiectului “Formarea prin simulare medicală în scopul gestionării marilor urgențe din sarcină și naștere – GEST-URGENT” derulat prin POCU se realizează în temeiul articolului 6 alin 1) literele a) și b) din Regulamentul de protecție a datelor. Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dvs. de IP, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dumneavoastră este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit.f din RGPD. Folosim așa-numitele cookies pe pagina noastră web în baza interesului nostru legitim. Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm doar datele cu caracter personal care ne sunt necesare în scopul derulării proiectului sau a menținerii corespondenței cu dumneavoastră. În cazul în care nu există alt temei pentru solicitarea datelor dumneavoastră utilizăm ca temei consimțământul liber acordat. Colectăm și prelucrăm la datele dumneavoastră în condiții de siguranță și în conformitate cu prevederile RGPD.   Destinatarii datelor dumneavoastră Datele dumneavostră cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și transmise de către instituția noastră către următoarele organisme:
 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
 • Alte instituții cu autoritate de control, inclusiv asupra gestionării fondurilor europene: Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi
 • Colegiul Medicilor din România
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 • Comisia Europeană
 • Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
  Puteți alege să dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public unele informații, (exemplu rezultate ale analizelor sau alte date de identificare), iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective. Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.   Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal Perioada de stocare a documentelor arhivate în format electronic și pe hârtie acoperă cel puțin perioada de monitorizare de către AMPOCU/OI a durabilității proiectului și este de minim 3 ani de la data finalizării implementării proiectului. Securitatea datelor Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de către alte organisme, instituții, societăți, etc. Instituția noastră nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate în funcționarea acestor site-uri, astfel ne declinăm orice răspundere cu privire la utilizarea acestora. Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Suntem în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora în condițiile funcționării optime a internetului. Totuși transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este o acțiune complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră, orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. Vă înștiințăm că folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.     Drepturile dumneavoastră de persoană vizată Institutia respectă toate drepturile menționate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD) și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos: Dreptul de acces – care implică posibilitatea de a obține confirmarea de către instituție a faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la Datele cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai Datelor cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare preconizată. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, trebuie să contactați institutia și să solicitați o confirmareVă rugăm să țineți cont de faptul că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de confidențialitate. Nu percepem taxe pentru această operațiune cu excepția situației în care cererea dumneavoastră este nefondată sau excesivă. Dreptul la rectificare – Acest drept vă permite să ne solicitați să rectificăm Datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm Datele cu caracter personal incomplete. Vom modifica sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți care trebuie sa le rectifice și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile. Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați retras sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Pentru a vă exercita acest drept ne puteți solicita să oprim prelucrarea datelor dar ne puteți permite să păstrăm datele colectate. Puteți solicita acest lucru dacă doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul prelucrării lor. În măsura în care legislația permite vom da curs solicitărilor dumneavoastră sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile. Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat nouă și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră. Dreptul de a vă opune prelucrării – Vă puteți opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe un consimțământ ca bază legală de prelucrare a datelor si nu include datele obligatorii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză, îm măsura în care acest aspect este conform cu legislația în vigoare. Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea competentă pentru protecția datelor. În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați instituția printr-o solicitare scrisă datată și semnată – în atenția Responsabilului pentru protecția datelor desemnat: Gabriel Pârvulescu, sau prin email la adresa dpo@dpo-solutions.ro. Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către instituția noastră. Contact        Datele de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor a Spitalului Clinic Filantropia București sunt:
 • adresa poștală: Bd. Ion Mihalache nr. 11, sector 1, București
 • adresa de email dpo@dpo-solutions.ro
 • numărul de telefon 021.318.89.30.
  Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice nelămurire.